Spoločnosť N-motor, s.r.o. môže vykonaváť servisnú činnosť len v určitom rozsahu. Preto v prípade technických žiadostí je potrebné sa obrátiť priamo na spoločnosť Summit Motors Slovakia, spol s r.o., so sídlom v Bratislave. Je autorizovaným zástupcom európskej časti výrobcu vozidiel Ford pre Slovenskú republiku, preto je ako jediná oprávnená a v určitých prípadoch aj povinná vydávať doklady týkajúce sa technických parametrov vozidiel Ford, ktoré sú vyžadované orgánmi štátnej správy a inými inštitúciami na základe zákona č. 725/2004, zákona č. 548/2007 a ďalších právnych predpisov.

V prípade potreby akýchkoľvek doplňujúcich informácií je možné kontaktovať spoločnosť Summit Motors Slovakia, spol s r.o.: 02/33 526 295 alebo 02/33 526 235, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Podmienky pre získanie dokladov s technickými údajmi

Najčastejšie vydávané doklady pre vozidlá Ford sú certifikát konformity CoC, úplný alebo čiastočný základný technický opis ZTO vozidla, doklad pre opravu resp. doplnenie údajov v OE vozidla, potvrdenie o plnení smerníc ES, potvrdenie o spotrebe paliva, potvrdenie alternatívnych pneumatík a niektoré ďalšie.

Základným predpokladom pre získanie ktoréhokoľvek dokladu je zaslanie elektronickej žiadosti na tlačive, ktoré je umiestnené nižšie. Okrem predmetu žiadosti uvádzajte vždy vaše kontaktné údaje ako adresa, telefón, E-mail, aby sme vás mohli v prípade potreby čo najrýchlejšie kontaktovať. K akejkoľvek žiadosti je potrebné pripojiť čitateľnú kópiu registračného dokladu vozidla, či už zahraničného, alebo slovenského, technický preukaz alebo osvedčenie o evidencií vozidla.

Pri vyplňovaní formulára žiadosti dbajte na čitateľnosť a úplnosť požadovaných údajov. Doklady sa vydávajú resp. zasielajú poštou po uhradení príslušného poplatku podľa firemného cenníka nižšie. Žiadateľom s preukazom ZŤP, musí byť súčasne majiteľom alebo držiteľom vozidla zapísaným v OE,
sa technické vyjadrenia poskytujú bezplatne. Žiadosti vybavujeme spravidla do týždňa, v prípade CoC
2-3 týždne, pokiaľ nie sú potrebné dodatočné konzultácie alebo zaslanie dodatočných dokladov.

Spôsob zaslania žiadosti

1. elektronicky na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
2. poštou na adresu: Summit Motors Slovakia spol. s r.o., P.O.Box 50, 830 06 Bratislava 36

Doklady na stiahnutie

Tlačivo pre žiadosť o doklady s technickými údajmi
Cenník pre vydávanie dokladov s technickými údajmi