Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Finančné služby - financovanie

Nechcete kupovať v hotovosti? Chcete si zaobstarať naozaj kvalitné vozidlo a nemáte dostatočnú hotovosť? V rámci našich služieb ponúkame značkový lízing alebo úver podľa Vaších potrieb.

FINANČNÝ LÍZING

 • Najrozšírenejšia forma financovania - výhodná obzvlášť pre podnikateľov vďaka daňovému odpisu vozidla v priebehu 3 rokov.
 • Majiteľom vozidla je po celú dobu financovania lízingová spoločnosť, klient sa stáva majiteľom až po uhradení poslednej splátky a symbolickej vopred dohodnutej ceny.
 • Výhodou finančného lízingu je pre klienta rýchly proces schválenia financovania ako aj výrazne nižšia náročnosť lízingovej spoločnosti na požadované doklady klienta pre schvaľovanie financovania v porovnaní s bankovými úvermi (nutnosť mať ručiteľa, zabezpečenie úveru majetkom klienta alebo životnou poistkou). S týmto súvisí aj výrazne nižšia administratívna náročnosť voči klientovi a výrazne kratšia doba trvania schvaľovacieho procesu v porovnaní s bankovými úvermi.

ÚVER A SPLÁTKOVÝ PREDAJ

 • Financovanie kúpy vozidla úverom na konci roka je výhodné pre podnikateľov a spoločnosti a pre platcov DPH hlavne z dôvodu okamžitého uplatnenia celého ročného odpisu a nárokovania celej DPH z vozidla.
 • Majiteľom vozidla nie je lízingová spoločnosť, ale klient. Klient v tomto prípade vystupuje voči lízingovej spoločnosti ako dlžník. Úver je zo strany lízingovej spoločnosti zmluvne zabezpečený tak, aby lízingová spoločnosť mala prístup k vozidlu v prípade neplatenia splátok klientom.
 • Klient môže kedykoľvek ukončiť úverovú zmluvu za poplatok stanovený zákonom.
 • Jediná forma financovania, kedy je možné čerpať štátnu dotáciu alebo príspevky na vozidlo, napr. pre zdravotne postihnuté osoby alebo príspevkové organizácie.

OPERATÍVNY LÍZING

 • Každá ponuka zohľadňuje individuálne požiadavky zákazníka a pripravuje sa individuálne pre každého zákazníka.
 • Klient sa nikdy nestáva majiteľom vozidla, vozidlo má len v nájme na dohodnutú dobu.
 • Financovanie zahŕňa aj balíček služieb podľa potrieb a definície klienta (servis vozidla, náhradné pneumatiky, diaľničnú známku, poistenie, tankovacie karty – pohonné hmoty, správa vozidlového parku klienta a ďalšie).
 • Operatívny lízing je určený len pre firmy s počtom vozidiel spravidla vyšším ako 5 vozidiel.
 • Celú splátku si klient dáva do nákladov.

 

  Financovanie vozidiel FORD

mazda-finance

  Financovanie vozidiel MAZDA

Okrem financovania kúpy vozidla ponúkame aj poistenie vozidla priamo v predajni ešte pred jeho odovzdaním.

 Ford.Nitra
 Mazda.Nitra
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider